Jenis-jenis Alat Musik

Jenis-jenis Alat Musik 1. Alat Musik Petik Alat musik petik menghasilkan suara ketika senar digetarkan melalui dipetik. Tinggi rendah nada dihasilkan dari panjang pendeknya dawai. Beberapa contoh alat musik petik :